Poverenje izgrađeno kredibilitetom

Dom Zdravlja
ADAPTACIJA I SANACIJA OBJEKATA

Poverenje izgrađeno kredibilitetom

Dom Zdravlja
ADAPTACIJA I SANACIJA OBJEKATA
 

Poverenje izgrađeno kredibilitetom

Predškolska ustanova "KOCKICA"
IZGRADNJA OBJEKTA

Poverenje izgrađeno kredibilitetom

Predškolska ustanova "KOCKICA"
IZGRADNJA OBJEKTA
STAMBENI OBJEKAT SU+P+3+PK
GOGOLJEVA

Poverenje izgrađeno kredibilitetom

 
STAMBENI OBJEKAT SU+P+3+PK
GOGOLJEVA

Poverenje izgrađeno kredibilitetom

 

Poverenje izgrađeno kredibilitetom

TEODORA PAVLOVIĆA
STAMBENI OBJEKAT SU+P+4+PK

Poverenje izgrađeno kredibilitetom

TEODORA PAVLOVIĆA
STAMBENI OBJEKAT SU+P+4+PK
 

Poverenje izgrađeno kredibilitetom

LAZE KOSTIĆA
STAMBENI OBJEKAT SU+P+4+PK

Poverenje izgrađeno kredibilitetom

LAZE KOSTIĆA
STAMBENI OBJEKAT SU+P+4+PK
 

Poverenje izgrađeno kredibilitetom

DOŽA ĐERĐA 4-6
STAMBENI OBJEKAT SU+P+3+PK

Poverenje izgrađeno kredibilitetom

DOŽA ĐERĐA 4-6
STAMBENI OBJEKAT SU+P+3+PK

IZGRADNJOM JEDNE OD NAJVEĆIH INVESTICIJA U VOJVODINI U PROTEKLIH 20 GODINA, URGENTNOG CENTRA KLINIČKOG CENTRA VOJVODINE, DIJAGONALA JOŠ JEDNOM POTVRĐUJE TITULU LIDERA U SVOJOJ OBLASTI. ZAVRŠETKOM RADOVA NA ADAPTACIJI I KAPITALNOM OPREMANJU ZGRADE SNP-A NAŠ GRAD SA PONOSOM I DALJE NOSI NAZIV SRPSKA ATINA.

Zaključno sa 2018. godinom izgrađeno je 197.500m²  neto površine kompletno opremljenog prostora, 10.500 m² proizvodno-skladišnog prostora.

Isto tako rekonstruisano je i adaptirano oko 150.000 m² prostora za ostale namene: zdravstveni objekti, škole, dečje ustanove, državne ustanove, ugostiteljski i sportski objekti.

TRENUTNO IZA SEBE IMAMO

197.500m2
kompletno opremljenog prostora

10.500m2
proizvodno-skladišnog prostora

150.000m2
prostora za ostale namene

MISIJA

Poslovanje gradimo na osnovama dobre prakse, na profesionalizmu i iskrenom odnosu sa poslovnim partnerima, kupcima i krajnjim korisnicima naših usluga.

VIZIJA

Cilj nam je da opravdamo lidersku poziciju kompanije koja prati nove standarde u građevinarstvu i istovremeno svesno i odgovorno kreira okruženje u kom posluje.

STANDARDI

Kompanija Dijagonala poseduje i primenjuje sve neophodne procedure, sertifikaciju, priručnik o kvalitetu i dokumentaciju. Pored provera kvaliteta, produžavamo sertifikate i radimo na uvođenju novih standarda.

ISTORIJAT

Dijagonala je osnovana 1987. godine na temelju nekadašnje samostalne preduzetničke radnje da bi od 1998. godine D.O.O. poslovala kao deoničarsko društvo. Sedište preduzeća je 2004 godine preseljeno iz Zrenjanina u Novi Sad gde se i danas nalazi.

Osnivač preduzeća je g-din Aleksandar Vojinov.

KAPACITETI

Preduzeće danas zapošljava oko 100 ljudi adekvatne kvalifikacione strukture.

Godišnji kapacitet proizvodnje iznosi oko 15.000 kvadratnih metara opremljenog stambeno poslovnog prostora kao i adaptaciju oko 10.000 kvadratnih metara prostora za ostale namene.

U sezoni je na proizvodnji angažovano 500 radnika svih struktura na izgradnji stambeno-poslovnih objekata u sopstvenoj režiji za tržište kao i za investitore u Novom Sadu, Beogradu i širom Vojvodine.

POLITIKA INTEGRISANOG SISTEMA KVALITETA

Politika integrisanog sistema menadžmenta je deo ukupne poslovne politike DOO DIJAGONALA NOVI SAD, kojom se stalno unapređuje: upravljanje proizvodnim i poslovnim procesima, upravljanje zaštitom životne sredine, upravljanje bezbednošću i zdravljem na radu i upravljanje energetskom efikasnošću. Ovako postavljena politika integrisanog sistema menadžmenta obuhvata:

 • razvoj novih usluga i uvođenje novih tehnologija, održavanje tehnološkog i organizacionog nivoa koji omogućava dosezanje najviših nivoa kvaliteta vlastitih objekata;
 • zadovoljenje kupaca i korisnika i sticanje njihovog potpunog poverenja;
 • minimiziranje emisija štetnih materija u zemljište;
 • minimiziranje količine ukupnog otpada i njegovo ispravno uklanjanje i uništavanje;
 • razvijanje svesti o zaštiti, oplemenjivanju i unapređenju zdrave životne sredine;
 • prevenciju povreda i bolesti;
 • optimiziranje u ostvarenju bezbednih i zdravih uslova rada, a  minimiziranje profesionalnih oboljenja i povreda na radu;
 • upravljanje svim procesima bezbednosti i zdravlja na radu što podrazumeva eliminisanje opasnosti i smanjivanje rizika, konsultovanje i uključivanje zaposlenih i predstavnika zaposlenih u eliminisanje opasnosti i rizika optimiziranje potrošnje materijala, energije i vode;
 • kontinuirano unapređenje energetskih performansi u vezi sa energetskom upotrebom, potrošnjom i efikasnošću;
 • razvijanje svesti o značaju optimalnog korišćenja energetskih resursa;
  podržavanje kupovine energetski efikasnih proizvoda i usluga, kao i planiranje za poboljšavanje energetskih performansi i ušteda, unapređivanje i proširivanje znanja zaposlenih, uvođenje novih metoda rada i računarski podržavanog informacionog sistema i efikasno upravljanje i rukovođenje;
 • postizanje i održavanje nivoa ekonomičnosti poslovanja koji obezbeđuje stalno poboljšavanje standarda i socijalne sigurnosti zaposlenih i humanizaciju rada, stalno poboljšavanje motivacije za rad i zadovoljstva u radu zaposlenih;
 • razvijanje osećaja odgovornosti kod zaposlenih za realizaciju ove politike, stimulisanje kreativnosti i inicijative, negovanje dobrih međuljudskih odnosa i timskog rada zaposlenih.
 • upravljanje rizicima i prilikama u procesima;
 • kontinualno poboljšavanje i praćenje pokazatelja kvaliteta naših proizvoda i usluga, periodičnim postavljanjem i revidiranjem ciljeva kvaliteta;
 • obavezu periodičnog preispitivanja i stalnog poboljšavanja efektivnosti integrisanog sistema menadžmenta prema zahtevima SRPS ISO 9001; SRPS ISO 14001; SRPS ISO 45001 i SRPS ISO 50001 usaglašavanja sa zakonskim i podzakonskim aktima i drugim standardima.

Sprovođenje zahteva standarda je obaveza svakog zaposlenog.