Novosti / 21. avgust 2018.

Završeni su radovi na adaptaciji i kapitalnom opremanju SNP-a

Završetkom radova na adaptaciji i kapitalnom opremanju zgrade snp-a naš grad sa ponosom i dalje nosi naziv srpska atina.