Radnicka 28

Dijagonala doo

Radnička 28
21000 Novi Sad, Srbija
E-mail: office@dijagonala.com

Direkcija:

Tel: +381 21 450 900, 450 950, 450 960
Fax: +381 21 47 50 260

Prodaja:

Tel: +381 21 450 900
Tel: +381 21 6420 300

Copyright © Dijagonala doo, Radnička 28, 21000 Novi Sad, Srbija | Icon Design Studio