Izgradnjom jedne od najvećih investicija u Vojvodini , URGENTNOG CENTRA KLINIČKOG CENTRA VOJVODINE, u proteklih 20 godina, Dijagonala još jednom potvrđuje titulu lidera u svojoj oblasti. Završetkom radova na adaptaciji i kapitalnom opremanju zgrade SNP-a naš grad sa ponosom i dalje nosi naziv Srpska Atina.

U oblasti stanogradnje završen je luxuzni poslovno-stambeni objekat, u samom centru grada , na uglu ulica Železnièke i Laze Kostiæa, koji je pobravši epitet jedne od najlepših zgrada, veæ uselio prve stanare.
U pripremi je novi, stambeno-poslovni objekat u tri lamele, na sve atraktivnijem Bulevaru Evopa, kojim æemo kako kvalitetom tako i atraktivnim cenama još jednom pokazati da smo sa razlogom na zavidnoj poziciji.

Zakljuèno sa 2011. godinom izgraðeno je preko 2600 stambenih jedinica, 84 jedinica poslovnog prostora netto površine oko 106.000 m² kompletno opremljenog prostora, 10.500 m² proizvodno-skladišnog prostora. Isto tako rekonstruisano je i adaptirano oko 110.000 m² prostora za ostale namene: zdravstveni objekti, škole, deèje ustanove, državne ustanove, ugostiteljski i sportski objekti.

Kapaciteti

Preduzeæe danas zapošljava oko 100 ljudi adekvatne kvalifikacione strukture. Godišnji kapacitet proizvodnje iznosi oko 15.000 kvadratnih metara opremljenog stambeno poslovnog prostora kao i adaptaciju oko 10.000 kvadratnih metara prostora za ostale namene. U sezoni je na proizvodnji angažovano 500 radnika svih struktura na izgradnji stambeno-poslovnih objekata u sopstvenoj režiji za tržište kao i za investitore u Novom Sadu, Beogradu i širom Vojvodine.

Istorijat

Dijagonala je osnovana 1987. godine na temelju nekadašnje samostalne preduzetnièke radnje da bi od 1998. godine D.O.O. poslovala kao deonièarsko društvo. Sedište preduzeæa je 2004 godine preseljeno iz Zrenjanina u Novi Sad gde se i danas nalazi.

Osnivaè preduzeæa je g-din Aleksandar Vojinov.

Politika integrisanog sistema kvaliteta

Politika integrisanog sistema kvaliteta je deo sveukupne poslovne politike DIJAGONALA d.o.o. kojom se stalno unapređuje: upravljanje proizvodnim i poslovnim procesima, upravljanje zaštitom životne sredine, upravljanje bezbednošću i zdravljem na radu i upravljanje energetskom efikasnošću. Ovako postavljena politika integrisanog sistema kvaliteta obuhvata:

Sprovođenje zahteva standarda je obaveza svakog zaposlenog.

Novosti:

Završen je i useljen poslovno stambeni objekat na uglu ulica Železničke i Laze Kostića. Upotrebna dozvola V-351-4718/09.
Projektno-tehnička dokumentacija je gotova i u pripremi je otpočinjanje sa izgradnjom novog stambeno-poslovnog objekta u 3 lamele na bulevaru Evropa.
Završeni su radovi na adaptaciji i kapitalnom opremanju SNP-a.
Započeti su radovi na izgradnji centralne kuhinje PU Radosno Detinjstvo u Novom Sadu.
U toku su završni radovi na izgradnji predškolske ustanove u Rumi.
U toku su završni radovi na specijalnoj bolnici za reumatske bolesti Jodna banja u Novom Sadu.
U toku su radovi na završnom popločavanju kompleksa bazena sa pratećim sadržajem u Srpskoj Crnji.
Završena je adaptacija zdravstvene stanice u Platičevu.
Završeni su radovi na revitalizaciji Instituta za reumatologiju u Beogradu.
Završeni su grubi radovi na objektu sportske hale osnovne škole "Đura Jakšić" u Čurugu, kao i na objektu fiskulturne sale osnovne škole "Vuk Karadžić" u Bačkom Dobrom Polju i fiskulturne sale u osnovnoj školi "Branko Radičević" u Ravnom Selu.
Kompletno su završeni radovi na izradi kosih krovova na objektu "Aqua Marin" specijalne bolnice za reumatske bolesti banje Kanjiže.
U toku su završni radovi na dogradnji postojećih objekata Instituta za plućne bolesti Vojvodine "Kamenica 2" u Sremskoj Kamenici.

Copyright © Dijagonala doo, Radnička 28, 21000 Novi Sad, Srbija | Icon Design Studio